תבלין של שבת - page 1

קוֹרוֹת
ְ
מ
ַ
ן ה
ִ
מ
:
ת
ָּ
ב
ַ
ל ש
ֶׁ
ין ש
ִ
ל
ְ
ב
ַ
ת
1,2,3,4,5 6
Powered by FlippingBook