קיצור זמן למידה

סמסטר של קורס Office לארבע יחידות לימוד עצמאיות מלוות במבחן מסכם.


סרטוני תפעול מערכת

WebEx, Windows10, יישומי Office, סרטוני הדרכה לאתר L-net.


אנלוגיות לחומר מורכב

שימוש באמצעים דיגיטליים ללמידת חומר מורכב.


הנגשת מידע

הנגשת מסמכים מורכבים באופן גרפי.