גם השנה - page 1

ַּ
ג
ַּ
ה
ַּ
ם
ַּ
ש
הנ
ַּ
ת
ֵ
א
ֵ
: מ
ַּ
ג
ְ
ר
ֶּ
ב
ְ
ד
ְ
גוֹל
ַּ
אָה
ֵ
ל
ַּ
1,2,3,4,5,6,7 8
Powered by FlippingBook