הארי והעכבר - page 10

י
ִ
ר
ֲ
א
ָ
ה
ר
ָ
ב
ְ
כ
ַ
ע
ָ
ה
ְ
ו
/
יזוֹפּוֹס
ֵ
א
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10
Powered by FlippingBook