הארי והעכבר - page 8

מתוך:
י
ִ
ר
ֲ
א
ָ
ה
ר
ָ
ב
ְ
כ
ַ
ע
ָ
ה
ְ
ו
ת
ֵ
א
ֵ
מ
יזוֹפּוֹס
ֵ
א
סיפור
בנושא
, כמהח
מוסר ואגדה
בהוצאת
מחברות לספרות
,
6991
תשנ"ז
1,9 2,3,4,5,6,7,10
Powered by FlippingBook