התקווה - page 1

ְ
ק
ִּ
ת
ַ
ה
ְ
הו
ְ
ת
ֵ
א
ֵ
: מ
ְ ַ
נ
ְ
פ
ְ
ת
ְִּ
יל
ְְ
ה
ְ
ץר
ְְִּ
א
ְ
ימ
ְ
רב
1,2,3,4,5,6,7 8
Powered by FlippingBook