הילד חיים והמפלצת מירושלים - page 1

ם
ִּ
י
ַ
ל
ָׁ
ירוּש
ִּ
ת מ
ֶּ
צ
ֶּ
ל
ְ
פ
ִּ
מ
ַ
ה
ְ
ים ו
ִּ
י
ַ
ד ח
ֶּ
ל
ֶּ
י
ַ
ה
ת
ֵ
א
ֵ
: מ
ו
ֵ
ל
ָׁ
יר ש
ִּ
א
ֵ
מ
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 38
Powered by FlippingBook