לחצו לסירוגין על
+
-

צעירים
+
-
הורים לילדים צעירים
+
-
אזריחים ותיקים
+
-
X

אי השבתם של צעירים על שאלון מפקד האוכלוסין, עלולה למנוע פיתוח תשתיות ומענים עבור קבוצת גיל זו, כגון מקומות בילוי.

X

אי השבתם של הורים לילדים צעירים על שאלון מפקד האוכלוסין, עלולה למנוע פיתוח תשתיות ומענים עבור קבוצת גיל זו, כגון גני משחקים ומרפאות טיפת חלב.

X

אי השבתם של אזרחים ותיקים על שאלון מפקד האוכלוסין, עלולה למנוע פיתוח תשתיות ומענים עבור קבוצת גיל זו, כגון מועדונים לגיל השלישי.