במערכת למשימות אורייניות תוכלו להתנסות בפעילויות בתחומים שונים. מסך המשימות מחולק לשני חלקים: חלק מרכזי בו מוצג קטע קריאה או יישומון וחלק תחתון שבו מופיעות שאלות. בצד ימין למעלה מצוי סרגל ניווט בין הסעיפים (החלקים) והשאלות.

שימו לב המערכת איננה שומרת את תשובותיכם, לכן הקפידו לסיים את המשימה להדפיס אותה או לשמור כ -PDF. כדי לשמור כ- PDF עליכם להקליק על צלמית המדפסת ולבחור באפשרות שינוי ואחר כך שמור כ PDF.

מבנה המסך:

כדי לענות על השאלות (בחלק התחתון של המסך), עליכם לפעול הדמיה ו/או לקרוא את הטקסט (בחלקו העליון של המסך) ולפעול בהתאם להנחיות המופיעות בשאלות.

במערכת קיימים סוגים שונים של שאלות:
 1. שאלות פתוחות –בהן הנכם מתבקשים לכתוב את תשובתכם או לנמק את בחירתכם. תוכלו לכתוב את תשובתכם בתיבת הטקסט. התיבה תגדל בהתאם לכמות הטקסט שתזינו בתוכה.
 2. שאלות בחירה בודדת – בהן עליכם לבחור ולסמן תשובה אחת. שאלות הבחירה הבודדת מופיעות בשתי תצורות:
  • בחירה של תשובה אחת מתוך מספר תשובות
  • שאלות נכון/לא נכון
 3. שאלות בחירה מרובה – בהן עליכם לבחור ולסמן את כל התשובות הנכונות.
 4. שאלות השלמה – בהן עליכם להשלים טקסט (בדרך כלל מילה אחת או שתים) כפי הנדרש בשאלה.
 5. שאלות השלמה על ידי בחירה מרשימה.
 6. שאלות גרירה בהן יש לגרור את התשובות למקום המתאים.

הנחיות לעבודה

בכל סעיף יוצג מידע ו/או הדמיה. השאלות המוצגות למטה מתייחסות למידע או לתהליכים שתדרשו לבצע בהדמיה. בצעו בכל סעיף (חלק) את התהליכים הבאים:

 1. קראו את המידע ו/או הפעילו הדמיה.
 2. קראו את השאלות וענו עליהן.
 3. אחרי שעניתם על כל סעיפי השאלה הקליקו על בדיקה.
 4. המערכת תציג משוב:
  לציון תשובה נכונה או לציון טעות או .
 5. אם טעיתם תוכלו לענות שוב על השאלה על ידי הקלקה על צלמית "נסו שנית" .
 6. לניווט בין השאלות הקליקו על , הנמצאת ליד השאלה מצד שמאל למטה, או על מספר השאלה בבר ניווט השאלות:

  או על מספר השאלה המוצג בסעיף המתאים בחלק העליון בצד ימין:
  .
 7. בסיום המשימה תוכלו להקליק על צלמית "הדפסה" ולהדפיס את כל התשובות שעניתם במשימה או לשמור כקובץ PDF (אפשרות השמירה כ PDF תוצג לכם רק לאחר הקלקה על צלמית המדפסת ובחירה באפשרות "שנה" -change).