בשנת 1887 גילה היינריך הרץ כי כאשר מקרינים על מתכת בקרינה אולטרא סגולה , הדבר גורם לאוויר שמסביבה להיטען במטען שלילי. פיזיקאים ובראשם פיליפ לנארד וג'וזף ג'ון תומסון המשיכו לחקור את התופעה אשר כונתה האפקט הפוטואלקטרי.
תמונה של ג'. ג'. תומסון https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JJ_Thomson.jpg

האפקט הפוטואלקטרי - אפקט פיזיקלי בו נפלטים אלקטרונים מפני מתכת כאשר פוגעת בה קרינה אלקטרומגנטית. לאפקט הייתה חשיבות גדולה בהתפתחות הפיזיקה המודרנית ובהבנת האופי החלקיקי של האור, ובגיבוש מושג הפוטון.

במערכת לחקירת האפקט הפוטואלקטרי, האור הפוגע בפולט גורם לפליטת אלקטרונים, אלקטרונים אלו נפלטים עם אנרגיה קינטית מסוימת וכך מגיעים אל הקולט וזורם זרם במעגל.

אם הקולט יותר חיובי מהפולט (מתח מאיץ), יגדל מספר האלקטרונים שמצליחים להגיע לקולט והזרם במעגל יגדל. אם הקולט שלילי יותר מהפולט יקטן מספר האלקטרונים שמגיעים לקולט והזרם במעגל יקטן, עד שייתפס.

שאלות
שאלה 1
איזה היגד אינו מאפיין את האפקט הפוטואלקטרי?
שאלה 2
כאשר מקרינים שפופרת פוטואלקטרית באור ירוק, משתחררים אלקטרונים. מכאן ניתן להבין שכאשר נקרין את השפופרת באור אדום.
שאלה 3
קרן לייזר כחולה פוגעת במשטח מתכתי וגורמת לפליטת אלקטרונים מן המתכת. אם נשתמש בקרן לייזר בעלת תדירות גבוהה יותר בעוד שעוצמת האור קבועה, אז:
שאלה 4
קרן לייזר פוגעת במשטח מתכתי וגורמת לפליטת אלקטרונים מן המתכת. בין הקטודה לאנודה זורם זרם, שמגיע לרוויה. איזה שינוי יגרום להקטנת עוצמת זרם הרוויה?
שאלה 5
מהו ההיגד הנכון בפליטת אלקטרונים ממתכת מוקרנת?
שאלה 6
בניסוי עם תא פוטואלקטרי נמצא שמתח העצירה הוא 3.4V. מכאן אפשר לדעת